[email protected]  
Vsak dan 0-24h       
         

Splošni pogoji

1. Uporaba Splošnih poslovnih pogojev

Ti Splošni poslovni pogoji se uporabljajo za vse pravne, fizične in druge osebe ali združenja (v nadaljevanju: uporabnik), ki obiščejo in uporabljajo spletno stran Drazba.net, ki je dostopna na povezavi www.drazba.net v času veljavnosti teh Splošnih pogojev poslovanja (v nadaljevanju: spletna stran) in ki jo upravlja družba Kliker d.o.o., Pucova ulica 9, 3000 Celje (v nadaljevanju: ponudnik).

Z uporabo spletne strani se uporabnik strinja, da je v celoti seznanjen in sprejema te Splošne poslovne pogoje. Ti Splošni poslovni pogoji veljajo za vse sedanje in bodoče aktivnosti uporabnikov v zvezi s ponudnikovo spletno ponudbo in spletnimi storitvami (bodisi plačljivimi bodisi brezplačnimi) na spletni strani. Ponudnik lahko te Splošne poslovne pogoje kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila.

Ti Splošni poslovni pogoji veljajo za celotno spletno stran, vse njene sestavine in podstrani. Kakršnekoli izjeme ali dodatni pogoji, glede na te Splošne poslovne pogoje, veljajo samo na osnovi pisnega soglasja ponudnika, pogodbenih določil ali v primeru obstoja posebnih (poslovnih) pogojev ponudnika.

2. Podatki o ponudniku in komunikacija s ponudnikom

Ponudnik in njegov sedež: Kliker storitve d.o.o. (skrajšana firma: Kliker d.o.o.), Pucova ulica 9, 3000 Celje, Slovenija;

Elektronski naslov (naslov, na katerega lahko uporabniki pošljejo ugovore, pripombe, zahtevke, vprašanja, poizvedbe ali izjave): [email protected] – jezik komunikacije naj bo slovenščina ali angleščina;

Matična številka: 6150829000;

Davčna številka: SI 96118121;

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče Celje, Slovenija, dne 23.4.2012.

3. Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletne strani, ne glede na obliko (tekst, slike, posnetki, zvoki ipd.), v kateri je izražena, je zaščitena z avtorskimi pravicami. Imetnik vseh avtorskih pravic na vsebini, ki je objavljena na spletni strani, je ponudnik in/ali oseba, ki je navedena pod dotično vsebino.

Z objavo vsebine na spletni strani in z omogočenjem uporabe spletne strani se ponudnik ne odpoveduje avtorskim pravicam na vsebinah spletne strani.

Brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja ponudnika se ne sme nobena vsebina, objavljena na spletni strani, uporabiti za drug namen kakor za osebni ogled uporabnika. Kršitev te določbe lahko predstavlja kazensko odgovornost uporabnika in ima za posledico njegovo materialno odgovornost.

AuctionClicker je registrirana blagovna znamka ponudnika in je zaščitena po nacionalnem in mednarodnem pravu. Z objavo te ali drugih blagovnih znamk ponudnika na spletni strani in z omogočenjem uporabe spletne strani se ponudnik ne odpoveduje nobeni od pravic, ki izhajajo iz teh blagovnih znamk. Kršitev ponudnikovih blagovnih znamk lahko predstavlja kazensko odgovornost uporabnika in ima za posledico njegovo materialno odgovornost.

Uporabnik izjavlja in se strinja, da bodo vse informacije in druge stvaritve oz. prispevke, ki jih bo pošiljal na spletno stran, proste avtorskopravnega varstva oziroma dane v uporabo vsem, torej v javno dobro (public domain) ali shareware, razen tistih, za katere se avtor in ponudnik izrecno dogovorita drugače. Na spletno stran prav tako ni dovoljeno neavtorizirano nalagati avtorsko zaščitenih komercialnih programov.

 4. Uporaba spletne strani

Uporaba spletnih strani in na njej ponujenih storitev je neobvezujoča.

Za zagotavljanje kakovostne uporabe spletne strani se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi storitve spletne strani upošteval te Splošne pogoje poslovanja ter vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na elektronskih straneh spletne strani, v priročnikih in drugih brošurah oziroma na sprotni način.

Uporabnik se zavezuje uporabljati spletno stran zakonito in na običajen način v skladu z namenom (obveščanje javnosti o dražbenih narokih) spletne strani. Pri tem bo uporabnik upošteval načela kulturnega in civiliziranega dialoga in spletnega komuniciranja ter se bo izogibal vsem dejanjem, ki posegajo ali bi lahko posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb in/ali ki tem osebam povzročajo ali bi lahko povzročila škodo ali nelagodje, vključno z žalitvijo nacionalnih, religioznih ali drugih čustev.

Ponudnik ima izključno pravico odločiti, ali bo objavil uporabnikove prispevke, in določiti način oz. metodo objave. Ponudnik ni dolžan obvestiti ali obrazložiti svoje odločitve, da ne bo objavil določenega prispevka uporabnika. Po svoji lastni presoji lahko ponudnik skrajša ali preoblikuje uporabnikov prispevek na katerikoli način. Ponudnik ne zagotavlja trajanja objave prispevka, njegovega shranjevanja in varnostne kopije. Ponudnik ni zavezan vrniti uporabniku njegovega prispevka.

Če uporabnik uporablja spletno stran v nasprotju z določbami teh Splošnih pogojev poslovanja, mu lahko ponudnik začasno prepreči dostop do portala. Če se kršitve ponavljajo, lahko ponudnik trajno izbriše vse podatke, predložene s strani uporabnika v postopku registracije. Z izbrisom podatkov preneha uporabnikov status registriranega uporabnika, kakor tudi vse pravice, povezane s tem. Po svoji lastni presoji lahko ponudnik prepreči takemu uporabniku možnost ponovne registracije na spletni strani.

Uporabnikom so dostopni trije nivoji uporabe spletne strani oziroma dostopa do objavljenih podatkov na spletni strani:

a) brezplačni dostop: brez registracije in omogoča dostop le do določenih splošnih podatkov o objavljenih dražbenih narokih in razglasih (predmet dražbe in izklicna cena predmeta);

b) brezplačni dostop: z registracijo in omogoča dostop le do določenih splošnih podatkov o objavljenih dražbenih narokih in razglasih (predmet dražbe, izklicna cena predmeta, datum dražbe)

c) plačljiv dostop: z registracijo in nakupom paketa, omogoča dostop do vseh podatkov zakupljenega paketa ali paketov, ki se obdelujejo v zvezi z objavljenimi dražbenimi naroki in razglasi, in do vseh priloženih dokumentov oziroma listin (v izvornem jeziku), ki so na voljo in so v povezavi z objavljenimi dražbenimi naroki in razglasi.

Registrirani uporabniški račun na spletni strani je vezan samo na eno osebo oz. ga lahko uporablja samo ena oseba.

5. Registrirani uporabniki

Registracija je neobvezna in je bodisi povezana z brezplačnim ali s plačljivim dostopom do storitev spletne strani, to je z izbiro brezplačnega paketa (dostop do datumov) ali z nakupom določenega paketa ali paketov.

6. Plačljiv dostop in postopek nakupa; odpravljanje napak

Plačljiv dostop do storitev spletnih strani je mogoč na naslednji način:

c) preko nakupa paketov (letni paket)

Lastnosti, navedene v navodilih ter prospektih in drugih materialih, so simbolične in neobvezujoče. Ponudnik si zadržuje pravico do spremembe navodil, prospektov in drugih materialov.

Cenik storitev spletne strani sprejema uprava ponudnika in je sestavni del teh Splošnih pogojev poslovanja. V ceniku je določena višina naročnine, ki je odvisna od števila izbranih držav oz. paketov, katerih dražbeni naroki in razglasi se objavljajo na spletni strani in od števila dni oz. mesecev dostopa. Ponudnik se zavezuje sproti objavljati morebitne spremembe v ceniku storitev spletne strani, in sicer na spletnem naslovu www.drazba.net oziroma po elektronski pošti [email protected] Cene so izražene v evrih in ne vključujejo DDV. Podjetje Kliker d.o.o., je DDV zavezanec. Uporabnik bo obveščen o končnem znesku plačila (ceni storitev in davku), ko bo izbral storitev, vendar pred oddajo naročila, ki zavezuje uporabnika.

Nakup storitev (paketov) poteka po naslednjih korakih:

1. Za neregistrirane uporabnike: Do nakupa se lahko dostopa že pri registraciji na spletni strani. Uporabnik pride na registracijsko stran s klikom na naslednje povezave ali gumbe:

- Brezplačna registracija (povezava se nahaja na levi strani naslovne strani posamezne dražbe in v pogledu posamezne dražbe)

- Registriraj se (povezava se nahaja na desni strani naslovne strani v okviru prijavnega obrazca, zraven povezave 'Prijava', povezava se nahaja tudi pri posamezni dražbi, v meniju 'Aktualne javne dražbe' in v okencu 'Zadnji ogledani predmeti' )

- Zakupi paket (povezava se nahaja v posamezni dražbi in sicer v razpredelnici in pod razpredelnico, če ima posamezna dražba dodano prilogo)

Uporabnik izpolni zahtevane registracijske podatke, med katere spada tudi izbira paketa, kjer si uporabnik lahko na spustnem meniju izbere brezplačen paket (Brezplačen paket - Dostop do cen) ali plačljiv paket (Zakupi paket - Dostop do vseh podatkov). Ob izbiri plačljivega paketa, se mu spodaj prikažejo države oz. paketi, ki so na voljo. Zraven vsake države oz. paketa, je v oklepaju tudi letna cena paketa. Po izbiri določenega paketa ali paketov, si uporabnik izbere obdobje paketa s klikom na spustni meni. Po izbiri obdobja paketa se mu spodaj prikaže popoln in končen izračun stroškov nakupa.  Uporabnik je odgovoren, da preveri svoje naročilo. Če ugotovi, da je v postopku prišlo do napake, lahko to popravi s klikom na 'Nazaj' v svojem spletnem brskalniku, z vračilom na prejšnjo stran in z vnosom oz. izborom pravilnih podatkov. Potem, ko pregleda naročilo in znesek za plačilo, uporabnik izbere način plačila s klikom na spustni meni. Uporabnik lahko nadaljuje z nakupom šele potem, ko prebere in se strinja s temi Splošnimi pogoji poslovanja. Uporabnik s klikom na ustrezno potrditveno polje 'Registriraj se' potrjuje, da se strinja s temi Splošnimi pogoji poslovanja. Program preusmeri uporabnika na ponudnikovo stran plačil, kjer se nakup zaključi s plačilno transakcijo. V primeru naknadnega plačila (po položnici ali v določenem roku po oddaji naročila; na voljo samo v Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Črni Gori, Bosni in Hercegovini, Makedoniji in v vseh drugih morebitnih državah, če se tako odloči ponudnik), uporabnik poravna cene nakupa naknadno.

2. Za registrirane uporabnike: Do nakupa se dostopa s klikom na gumb 'Zakupi paket', povezava se nahaja na zgornji desni strani v okencu spustnega menija, ki se odpre s klikom na polje, kjer je prisotno ime uporabnika. Nato se pojavi nakupna stran. Uporabniku se prikažejo države oz. paketi, ki so na voljo. Zraven vsake države oz. paketa, je v oklepaju tudi končna letna cena. Po izbiri določenega paketa ali paketov, si uporabnik izbere Obdobje paketa s klikom na spustni meni. Po izbiri obdobja paketa, se mu spodaj prikaže popoln in končen izračun stroškov nakupa.  Uporabnik je odgovoren, da preveri svoje naročilo. Če ugotovi, da je v postopku prišlo do napake, lahko to popravi s klikom na 'Nazaj' v svojem spletnem brskalniku, z vračilom na prejšnjo stran in z vnosom oz. izborom pravilnih podatkov. Potem, ko pregleda naročilo in znesek za plačilo, uporabnik izbere način plačila in nadaljuje s klikom na gumb 'Zakupi paket'. Program preusmeri uporabnika na ponudnikovo stran plačil, kjer se nakup zaključi s plačilno transakcijo. V primeru naknadnega plačila (po položnici ali v določenem roku po oddaji naročila; na voljo samo v Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Črni Gori, Bosni in Hercegovini, Makedoniji in v vseh drugih morebitnih državah, če se tako odloči ponudnik), uporabnik poravna cene nakupa naknadno.

 7. Pogodba

Pogodba (o nakupu storitev) med uporabnikom in ponudnikom je sklenjena, ko uporabnik prejme obvestilo o uspešno opravljenem naročilu. V primeru naknadnega plačila (po položnici ali v določenem roku po oddaji naročila; na voljo samo v Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Črni Gori, Bosni in Hercegovini, Makedoniji in v vseh drugih morebitnih državah, če se tako odloči ponudnik), je pogodba sklenjena, ko ponudnik potrdi prejem uporabnikovega naročila z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na uporabnikov elektronski naslov.

Sklenjena pogodba bo shranjena pri podjetju in dostop do nje bo možen z zahtevo, ki jo uporabnik pošlje na elektronski naslov ponudnika. Pogodbo je možno skleniti v slovenskem, hrvaškem ali angleškem jeziku.

Pogodba (naročniško razmerje) se sklepa za določen čas, odvisen od trajanja posameznega paketa. Ti Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe.

Ponudnik lahko za sklepanje pogodb uporabi (najame) tretjo osebo. Uporabnik soglaša s prenosom pogodbenih odnosov na tretjo osebo.

Uporabnik z registracijo na spletni strani potrjuje, da se strinja, da vse morebitne predračune in račune za naročene ali kupljene storitve prejema elektronsko na uporabniški e-naslov (email).

8. Plačilni pogoji in način plačila

Naročnina se obračuna za celotno obdobje naročenega dostopa vnaprej.

Naročene storitve se lahko plačajo na različne načine:

- s kreditno ali debetno kartico

- PayPal

- naknadno preko predračuna ali računa oziroma bančnega nakazila (po prejemu ponudnikovega predračuna ali računa s potrebnimi podatki) - to le ob naročilu uporabnikov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne Gore, Bosne in Hercegovine, Makedonije in za vse ostale morebitne države, če se tako odloči ponudnik; rok plačila je v tem primeru 3 dni od prejema predračuna ali računa.

Plačilo s kreditno ali debetno kartico:
Plačilo se lahko opravi z MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro, Activa in American Express kreditnimi ali debetnimi karticami.
Da bi opravil transakcijo, mora uporabnik na ponudnikovi strani plačil vnesti naslednje podatke:
- številko kreditne/debetne kartice (brez presledkov, pik in črtice ali drugih znakov, ki ločujejo znake; primer pravilnega vnosa: 2321395477421676; primer nepravilnega vnosa: 232 139547 742 1676);
- CVD - ponavadi so to zadnje tri ali štiri števke na hrbtni strani kartice; in
- datum veljavnosti kartice.
S klikom na gumb 'Potrdi plačilo' je postopek nakupa končan.

Plačilo s plačilno storitvijo PayPal:
Da bi opravil transakcijo, mora uporabnik na ponudnikovi strani kot način plačila izbrati PayPal. Po potrditvi nato uporabnika preusmeri na spletno stran ponudnika plačil PayPal, kjer zaključi nakup tako, da se prijavi s svojim PayPal uporabniškim računom in potrdi plačilo na spletni strani PayPal oz. uporabnik zaključi nakup pod pogoji in možnostmi, ki jih v tistem trenutku nudi plačilna storitev PayPal. 

Plačilo preko položnice oziroma bančnega nakazila:
Uporabnik je dolžan poravnati plačilo v korist ponudnika brez kakršnih koli odbitkov po dostavi predračuna ali računa. V primeru zamude s plačilom je uporabnik dolžan plačati zamudne obresti po obrestni meri v višini 11% letno. S tem ni izključeno uveljavljanje naslednjih zahtev za nadomestilo škode iz razloga zamude. V primeru zamude se uporabnik obvezuje ponudniku nadomestiti nastale stroške za izterjavo in inkaso.

9. Dobava naročenih storitev

Pogodbeno (naročniško) razmerje za dostop do plačljivih storitev spletne strani se sklepa za določen čas, kot je določeno v prvem odstavku 6. točke teh Splošnih pogojev poslovanja.

Po zaključenem nakupu ponudnik omogoči uporabniku dostop do zakupljenega paketa ali paketov. Uporabnik dobi dostop do naročenega paketa ali paketov po plačilu le teh. Po plačilu lahko uporabnik dostopa do naročenih paketov in do vseh objavljenih informacij, ki spadajo pod naročen paket.

Dostop in uporaba spletne strani (tudi spletne trgovine) sta zagotovljena 24 ur na dan in vsak dan v letu, razen v primerih, ki sledijo. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev pri dostopu in uporabi spletne strani zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Ponudnik si pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa in uporabe spletne strani, vendar praviloma obdržuje pravico, da ob sumu zlorab, ki pomenijo kršitev teh Splošnih pogojev poslovanja, omeji ali prekine dostop in uporabo spletne strani za posamezni uporabniški račun. Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi utegnila nastati uporabniku zaradi okvare ali ovir pri delovanju spletne strani.

Vsi morebitni zahtevki v povezavi z reklamacijami, se bodo reševali v skladu z Zakonom. Zahtevek mora biti v pisni obliki in poslan bodisi preko običajne pošte (priporočeno) na naslov: Kliker storitve d.o.o., Pucova ulica 9, 3000 Celje ali na elektronski naslov: [email protected] Vse stroške v povezavi z zahtevkom, krije uporabnik.

10. Izključitev odgovornosti

Čeprav ponudnik verjame, da so podatki, objavljeni na spletni strani, kakovostni, pravilni in ažurni, ponudnik ne zagotavlja aktualnosti, točnosti, popolnosti, pravilnosti ali uporabnosti vsebin, objavljenih na spletni strani, niti ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati uporabniku s tem, ker se je zanesel na objavljene vsebine.

Ponudnik ne zagotavlja delovanja ali dostopnosti spletne strani in ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti uporabnik s tem, ker ni bilo dostopa do spletne strani ali le-ta ni delovala oziroma so bile v delovanju motnje. Ponudnik bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav.

Ponudnik prav tako ne odgovarja za dostop do drugih spletnih strani, povezanih s predmetno spletno stranjo in za materiale, ki so na njih objavljeni, vključno s spletnimi stranmi, ki se na predmetni spletni strani oglašujejo.

Vse ponudbe, objavljene na spletni strani, so nezavezujoče in prostovoljne. Ponudnik si izrecno pridržuje pravico do spremembe ali ukinitve ponujenih informacij, delne spremembe vsebine spletne strani ali celotne ponudbe, dodajanja ali brisanja, kot tudi do začasne ali stalne ukinitve spletne strani. Ponudnik si prav tako izrecno pridržuje pravico do spremembe jezika spletne strani v katerikoli drug jezik (primer: Spletna stran začne delovati samo v angleškem jeziku).

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati uporabnikovi strojni, programski in drugi opremi s tem, ko je uporabljal spletno stran. Uporabnik mora zagotoviti in priskrbeti ustrezno zaščito (protivirusno zaščito ipd.) opreme, ki jo bo uporabljal pri dostopu in uporabi spletne strani. Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja modeme, programsko opremo, druge naprave in opremo ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.

Registrirani uporabnik se zavezuje, da bo svoj uporabniški račun na spletni strani in druge podatke, ki se uporabijo ob prijavi oziroma registraciji (uporabniško ime, elektronski naslov ipd.), ustrezno zavaroval in jih hranil kot poslovno skrivnost in da ga bo uporabljala le ena pooblaščena oseba. Uporabnik je odškodninsko odgovoren, če geslo oz. druge podatke uporabi oziroma uporablja nepooblaščena tretja oseba. Uporabnik je zavezan ponudnika nemudoma obvestiti o sumu, da njegov uporabniški račun uporablja nepooblaščena oseba ali da so bili ti podatki nepooblaščeno razkriti. Ponudnik bo takoj in brezplačno dodelil uporabniku dostop do novega uporabniškega računa, hkrati pa bo onemogočil dostop do starega uporabniškega računa. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi (morebitne) zlorabe, nosi uporabnik. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati uporabniku zaradi nepooblaščenega razkritja ali uporabe podatkov za registracijo oz. prijavo.

11. Politika zasebnosti

Ponudnik se zavezuje, da bo vse podatke uporabnika, ki se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi predpisi o varovanju osebnih podatkov štejejo za osebne podatke, varoval in z njimi razpolagal na način in po postopkih, določenih v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in teh Splošnih pogojih poslovanja.

Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik uporablja osebne podatke uporabnika, ki jih uporabnik posreduje ponudniku. Ponudnik lahko podatke uporabnika uporablja za obveščanje uporabnika o svojih storitvah ter uporabniku posreduje promocijska sporočila povezana z delovanjem ponudnika.

Uporabnik lahko od ponudnika kadarkoli s pisnim sporočilom po pošti ali na e-naslov [email protected] zahteva, da ponudnik ne uporablja več njegovih osebnih podatkov za obveščanje in/ali da osebne podatke uporabnika izbriše iz svoje zbirke osebnih podatkov.

12. Končne določbe

Če je katera od določb teh Splošnih pogojev poslovanja neveljavna iz kakršnegakoli razloga, ta neveljavnost ne bo vplivala na druge določbe teh Splošnih pogojev poslovanja. V takem primeru se bo neveljavna določba smatrala za neobstoječo in se bodo ti Splošni pogoji poslovanja uporabljali brez te določbe.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in Evropske unije.

Za reševanje morebitnih sporov bo pristojno sodišče v Celju, v Sloveniji.

Ti Splošni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem 1.9.2012

                            

 

                                                                                                          Kliker d.o.o.

Da bi vam olajšali uporabo spletne strani uporabljamo piškotke, z nadaljnjim brskanjem na spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij Zapri