Oprema za pekarno - možen posamičen nakup

Seznam opreme

Izklicna cena:
Rok za oddajo ponudbe:
4.11.2013

Podrobnosti

Podatek Za izbrano dražbo
Način prodaje: Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudbe: Zakupi paket
Ponudnik bo o izbiri obveščen: Zakupi paket
Višina varščine: Zakupi paket
Vplačilo varščine: Zakupi paket
Kontakt: Zakupi paket

Ostale informacije in pogoji:

Zakupi paket